Tebu (Saccharom off/clnarom Linn) adalah sejenls tanaman slngkat masa dari keluarga Gramlneae dan ditanam untuk kegunaan dalam bentuk air tebu segar dan proses ditinkan. Pada tahun 2010,  keluasan penanaman tebu  kuning di Malaysia adalah sebanyak 2,216 hektar dengan penghasilan 44,780 metrik tan. Kawasan utama penanaman tebu kuning untuk keperluan segar adalah di negeri Johor dan Negeri Sembilan. Tebu segar kinl di eksport ke Slngapura dalam bentuk keratan sepanjang 40 - 50 cm yang dlsusun di dalam kotak.‚Äč