​ 

Baka Lembu Pedaging ( Integrasi )

i.  Baka Tempatan

  • Kedah Kelantan (KK)

ii. Baka Import

  • Australian-Brahman,
  • Droughmaster
  • Shorthorn
  • Nelore 
  • Bali
  • Yellow Cattle                                                                                                                                           

iii. Baka Kacukan

  • KK x Brahman
  • KK x Nelore.

Pengurusan Penternakan Lembu Pedaging ( Integrasi )

INTEGRASI adalah merupakan bidang usaha berimput rendah (Low Input) di mana ternakan dibawa masuk untuk menggunkan rumpai yang terdapat di dalam ladang sebagai sumber makanan.Penternakan sistem integrasi ini, adalah satu sistem menternak lembu pedaging yang dengan tanaman kekal (getah atau kelapa sawit). Jumlah Stok ternakan yang dipelihara bergantung kepada kuantiti  rumpai yang sedia ada. Kelompok ternakan akan meragut dai dalam petak ragutan yang ditentukan dengan dikawal oleh sistem pagar elektrik serta satu amalan pusingan petak ragutan yang terancang.
Baca Selanjutnya...