Baka Kerbau Tenusu

  1. Nili Ravi
  2. Murrah
  3. Kundi


Pengurusan Ternakan Kerbau Tenusu

  1. Sistem Penternakan Semi Intensif​.