​​Baka Rusa

i. Timorensis


 

Pengurusan Penternakan Rusa

Kawasan penternakan rusa perlu dipagar keliling (perimeter) menggunakan pagar

Cyclone setinggi 6'. Kawasan yang dipagar perlu dibahagikan kepada petak-petak ragutan bagi memudahkan ragutan secara bergilir dilakukan.

 

Baca Selanjutnya...