Facebook Twitter Google+

Ikan yu terdiri daripada 5 famili utama seperti perincian di bawah:

a)     Hemiscylliidae

  1. Chiloscyllium hasselti (Indonesian bambooshark)
  2. Chiloscyllium punctatum (Brownbanded bambooshark)
  3. Chiloscyllium plagiosum (Whitespotted bambooshark)

b)     Scyliorhinidae

​i) Atelomycterus marmoratus (Coral catshark)

c)      Carcharhinidae

​​i)Carcharhinus sorrah (Spot tail shark)

ii) Loxodon macrorhinus (Sliteye shark)

iii) Rhizoprionodon acutus (Milk shark)

iv) Carcharhinus sealei (Blackspot shark)

d)     Hemigaelidae

​i)Hemigaleus microstoma (Sicklefin weasel shark)

e)     Sphyrnidae

​​i) Sphyrna lewini (scalloped hammerhead)

ii) Sphyrna mokarran (Great hammerhead)

 

Sebahagian Ikan yu merupakan spesies terancam dan tersenarai dalam Convention on International Trade of Endangered Species (CITES). Sebarang tangkapan, gangguan secara sengaja adalah dilarang selari dengan Akta Perikanan 1985.

 

Purata pendaratan yang tertangkap adalah sebanyak 5,000 – 7,000 t.m/tahun


Baca Selanjutnya...