Ikan Seludu termasuk dalam kumpulan ikan Duri yang dikenali dengan nama tempatan lain iaitu Mayong, Otek, Lundu, Jahan, Pedukang dalam Famili ARIIDAE. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Netuma thalassina

Nama Inggeris : Giantsea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri jahan

Nama tempatan lain : Ikan jan, Jahan

Nama Sainstifik : Arius arius

Nama Inggeris : Threadfin sea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri filamen

Nama tempatan lain : Lundu

Nama Sainstifik : Arius maculatus

Nama Inggeris : Spoted catfish

Nama tempatan yang sah : Duri tompok

Nama tempatan lain : Bedukang, Blotan, Duri, Gagok, Jahan, Lundu, Mayong, Otek

Nama Sainstifik : Cryptarius truncatus

Nama Inggeris : Spoonsnouted catfish

Nama tempatan yang sah : Duri lala

Nama tempatan lain : Bedukang, ​uri, Gagok, Lundu

Nama Sainstifik : Plicofollis  argyropleuron

Nama Inggeris : Longsnouted catfish

Nama tempatan yang sah : Duri muncung panjang

Nama tempatan lain : Duri, Lundu, Pedukang

Nama Sainstifik : Plicofollis  polystaphylodon

Nama Inggeris : Sharpshielded sea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri lundu

Nama tempatan lain : Duri, Lundu, Otek, Pulutan

Nama Sainstifik : Sciades sona

Nama Inggeris : Sona sea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri sona

Nama tempatan lain : Duri, Lundu, Otek, Pulutan

Nama Sainstifik : Hexanematichthys sagor

Nama Inggeris : Sagor sea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri pedukang

Nama tempatan lain : Bedukang, Blotan, Blukang, Otek, Pulutan

Nama Sainstifik : Nemapteryx caelata

Nama Inggeris : Thickspinned catfish

Nama tempatan yang sah : Duri lorek

Nama tempatan lain : Duri

Nama Sainstifik : Batrachochepalus mino

Nama Inggeris : Beardless sea catfish

Nama tempatan yang sah : Duri mino

Nama tempatan lain : Duri, Lundu, Pedukang,

Nama Sainstifik : Ketengus typus

Nama Inggeris : Largemouthed catfish

Nama tempatan yang sah : Duri kuning

Nama tempatan lain : Duri, Lundu

Nama Sainstifik : Osteogeneiosus

Nama Inggeris : Soldier catfish

Nama tempatan yang sah : Duri muncung

Nama tempatan lain : Duri, Lundu

​Nama tempatan lain : Duri, Lundu, Pedukang

Habitat : Demersal berhampiran terumbu karang

​Lokaliti : Muara sungai ke perairan pantai sehingga kedalaman 100 meter 

Saiz : 25 - 70 sm panjang keseluruhan.

Tangkapan : Menggunakan Trawler, Trap, Gillnet Hook & Line​​​​