​​​​Ikan Loban termasuk dalam Famili MUGILIDAE yang mempunyai nama tempatan yang lain antaranya ikan Belanak, Kedera, Tamuk, Kemurak. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Chelon planiceps

Nama Inggeris : Tade gray mullet

Nama tempatan yang sah : Belanak tade

​Nama tempatan lain : Belanak, Belanak jempol, Belanak tamuk, Tamuk

Nama Sainstifik : Ellochelon vaigiensis

Nama Inggeris : Squaretail mullet

Nama tempatan yang sah : Belanak loban

​Nama tempatan lain : Belanak, Belanak tamuk

Nama Sainstifik : Moolganda perusi

Nama Inggeris : Longfin mullet

Nama tempatan yang sah : Belanak sirip panjang

​Nama tempatan lain : Kedera, Kemurak

Nama Sainstifik : Moolganda cunnesius

Nama Inggeris : Longam mullet

Nama tempatan yang sah : Kedera saya panjang

​Nama tempatan lain : Anding, Belanak, Belanak anding, Belanak bakau, Kedera, Kemurak, Loban

Nama Sainstifik : Crenimugil buchanani

Nama Inggeris : Bluetail mullet

Nama tempatan yang sah : Kedera ekor biru

​Nama tempatan lain : Belanak, Kedera​

Habitat : Demersal

Lokaliti : Perairan murara hingga ke perairan pantai sehingga kedalaman 20 meter

Tangkapan : Menggunakan Seine, Gillnet, Castnet, Trawler