​​

Ikan Aya merupakan spesies 'narretic' yang termasuk dalam Famili SCOMRIDAE. Spesies ikan aya yang terdapat dalam famili ini adalah :-

Nama Saintifik : Auxis thazard

Nama Inggeris : Frigate tuna

Nama tempatan yang sah : Aya selasih

Nama tempatan lain : Kayu, Tongkol

Nama Saintifik : Euthynnus affinis

Nama Inggeris : Eastern little tuna, Kawakawa

Nama tempatan yang sah : Aya kurik

Nama tempatan lain : Bakulan, Bangalak, Coreng, Kayu, Tombol mas, Tongkol kurik

Nama Saintifik : Katsuwonus pelamis

Nama Inggeris : Skipjack tuna, Oceanic bonito

 Nama tempatan yang sah : Aya jepun

Nama tempatan lain : Aya jalur, Bakulan, Kayu, Tongkol, Tongkol jepun

Nama Saintifik : Sarda orientalis

Nama Inggeris : Striped bonito

Nama tempatan yang sah : Aya bonito

Nama tempatan lain : Aya, Bakulan, Kayu,  Tongkol

​Nama Saintifik : Thannus Tonggol

Nama Inggeris : Longtail tuna

Nama tempatan yang sah : Aya hitam

Nama tempatan lain : Aya, Aya hitam, Bakulan, Tongkol, Tongkol hitam.

Habitat : Pelagik

Lokaliti : Di perairan pantai sehingga kedalaman 200 meter.

​Tangkapan : Menggunakan Seine, Trawler, Hook & Line​

Ikan aya terdiri dari famili Scrombidae. Antara spesies yang biasa ditemui di perairan Malaysia adalah:

  1. Aya hitam/Longtail tuna (Thuntus tongol)
  2. Aya kurik/Kawakawa (Euthynnus affinis)
  3. Aya selasih/Frigate tuna (Auxis thazard)
  4. Aya jalur/Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)

Purata pendaratan ikan aya hitam dan aya kurik adalah 19,000 t.m – 30,000 t.m/tahun. Manakala bagi ikan aya selasih dan aya jalur adalah dari 1,600 t.m – 9,000 t.m/tahun.

Selain daripada ikan aya, ikan tuna juga merupakan famili Scrombidae. Antara spesies yang biasa didaratkan di Malaysia adalah:

  1. Tuna sirip kuning/Yellowfin tuna (Thunnus albacores)
  2. Tuna mata besar/Bigeye tuna (Thunnus obesus)

Purata pendaratan bagi tuna sirip kuning dan tuna mata besar adalah dari 1,000 t.m – 6,000 t.m/tahun.


Baca Selanjutnya...