Ikan Jebong termasuk dalam Famili BALISTIDAE. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Abalisters stellaris

Nama Inggeris : Starry trigerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong

Nama tempatan lain : Ayam laut, itik laut, Jebong, Kuput, Papakul, Upit-upi

Nama Sainstifik : Balistapus undulatus

Nama Inggeris : Orange-lined triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong kelar jingga

Nama tempatan lain : Ayam laut, itik laut, Jebong, Kuput, Papakul, Upit-upi​

Nama Sainstifik : Balistoides caonspicillum

Nama Inggeris : Clown triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong badut

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama Sainstifik : Balistoides viridescens

Nama Inggeris : Titan triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong titan

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama Sainstifik : Canthidermis maculata

Nama Inggeris : Ocean triggerfish, Round triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong tompok putih

Nama tempatan lain : Ayam laut

Nama Sainstifik : Odonus niger

Nama Inggeris : Redtoothed triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong wau bulan

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama Sainstifik : Psedobalistes flavimarginatus

Nama Inggeris : Yellowmargin triggerfish

​Nama tempatan yang sah : Jebong birai kuning

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama tempatan yang sah : Jebong misai

Nama Inggeris : Masked triggerfish, Brown triggerfish

Nama Sainstifik : Sufflamen fraenatum

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama Sainstifik : Rhinecanthus aculeatus

Nama Inggeris : Whitebanded triggerfish

Nama tempatan yang sah : Jebong coreng hitam

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Nama Sainstifik : Rhinecanthus rectangulus

Nama Inggeris : Wedgetail triggerfish

​Nama tempatan yang sah : Jebong subang merah

Nama tempatan lain : Ayam laut, Jebong

Habitat : Demersal berhampiran terumbu karang

Lokaliti : Di perairan pantai sehingga kedalaman 90 meter.​

Saiz : 25 - 30 sm panjang keseluruhan.

Tangkapan : Menggunakan Trawler, Hook & Line​​​​