Ibu Kerisi termasuk dalam Famili LUTJANIDAE. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Pristipomoides sieboldii

Nama Inggeris : Lavender jobfish

Nama tempatan yang sah : Kerisi bali perak

Nama tempatan lain : Ibu kerisi, Kerisi bali, kerisi basi

Nama Sainstifik : Pristipomoides filamentosus

Nama Inggeris : Crimson jobfish

Nama tempatan yang sah : Kerisi bali filamen

Nama tempatan lain : Ibu kerisi, Kerisi bali, kerisi basi​

Nama Sainstifik : Pristipomoides multidens

Nama Inggeris : Goldbanded jobfish, Sharptooth snapper

Nama tempatan yang sah : Kerisi bali

Nama tempatan lain : Ibu kerisi, Kerisi bali, kerisi basi​

Nama Sainstifik : Pristipomoides typus

Nama Inggeris : Sharptooth jobfish

​Nama tempatan yang sah : Kerisi bali ros

Nama tempatan lain : Ibu kerisi, Kerisi bali, kerisi basi​

Habitat : Demersal berhampiran terumbu karang

Lokaliti : Di perairan pantai yang dalam sehingga kedalaman 100 meter.​

Saiz : 40 -90 sm panjang keseluruhan.

Tangkapan : Menggunakan Trawler, Trap, Hook & Line​