Facebook Twitter Google+

Tenggiri terdiri daripada 1 famili utama seperti perincian di bawah:

  1. Scombridae
    1. Scomberomorus commerson (Narrowbarred mackerel)
    2. Scomberomorus guttatus (Indo Pacific Mackerel)

 

Purata pendaratan adalah sebanyak 15,000 – 16,000 t.m/tahun