​​​Ikan Layur termasuk dalam Famili TRICHIURIDAE dan mempunyai nama tempatan lain antaranya ikan Selayur, Timah, Tetimah, Mentimah, Lelayang, Langgai, Pucuk. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Eupleurogammus glossodon

Nama Inggeris : Longtooth hairtail

Nama tempatan yang sah : Timah-layur gigi

Nama tempatan lain : Langgai, Layur, Lelayang, Mentimah, Selayur, Tetimah, Timah

Nama Sainstifik : Eupleurogammus nauticus

Nama Inggeris : Smallhead hairtail

Nama tempatan yang sah : Timah-layur kepala kecil

Nama tempatan lain : Langgai, Layur, Lelayang, Mentimah, Selayur, Tetimah, Timah

Nama Sainstifik : Tentoriceps cristatus

Nama Inggeris : Crested hairtail

Nama tempatan yang sah : Timah langgai balung

Nama tempatan lain : Langgai, Layur, Selayur, Timah, Timah-timah

Nama Sainstifik : Lepturacanthus savala

Nama Inggeris : Savalai haitail

Nama tempatan yang sah : Timah pucuk

Nama tempatan lain : Langing (Brunei), Langgai, Layur, Mentimah, Pucuk, Selayur, Tetimah, Timah

Nama Sainstifik : Trichiurus auriga

Nama Inggeris : Pearly hairtail

Nama tempatan yang sah : Timah mutiara

Nama tempatan lain : Timah

Nama Sainstifik : Trichiurus lepturus

Nama Inggeris : Largehead hairtail

Nama tempatan yang sah : Timah selayur

Nama tempatan lain : Langgai, Langing, Lelayang, Selayar, Selayur, Tetimah, Timah

Habitat : Demersal ​(benthopelagic)

Lokaliti : Perairan pantai yang cetek sehingga kedalaman 100 meter

Tangkapan : Menggunakan Trawler, Seine. Gillnet