​​Ikan senangin termasuk dalam Famili POLYNEMIDAE dan mempunyai nama tempatan lain antaranya ikan Kurau, Manchong. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

Nama Sainstifik : Eleutheronema tetradactylum

Nama Inggeris : Fourfinger threadfin

Nama tempatan yang sah : Senangin rambut empat

Nama tempatan lain : Gubal, Kurau janggut, Kurau pipih, Manchong, Senangin

Nama Sainstifik : Polydactylus plebeius

Nama Inggeris : Striped threadfin

Nama tempatan yang sah : Kurau jalur

Nama tempatan lain : Senangin, Senangin buih

Nama Sainstifik : Leptomelanosoma indicum

Nama Inggeris : Indian threadfin

Nama tempatan yang sah : Manchong

Nama tempatan lain : Manchong, Senangin ​

Nama Sainstifik : Polydactylus luparensis

Nama Inggeris : Sarawak giant threadfin

Nama tempatan yang sah : Gemian

Nama tempatan lain : Senangin, Manchong

Nama Sainstifik : Filamanus xanthonema

Nama Inggeris : Yellothread threadfin

Nama tempatan yang sah : Senangin buih kuning

Nama tempatan lain : Senangin buis

Nama Sainstifik : Polydactylus sextarius

Nama Inggeris : Blackspot threadfin

Nama tempatan yang sah : Senangin buih tanda

Nama tempatan lain : Kurau pipih, Leluh tanah, senangin buih

Nama Sainstifik : Polynemus melanochir

Nama Inggeris : Blackhand paradisefsih

Nama tempatan yang sah : Senangin-bulu sirip hitam

Nama tempatan lain : Ikan bulu, Kurau janggut

Habitat : Demersal ​dan pelagik (bergantung kepada spesies)

Lokaliti : Mendiami terutamanya di dasar tanah berlumpur dan berpasir dan kadang-kadang memasuki sungai (spesies demersal)
                Perairan pantai yang cetek sehingga kedalaman 40 - 50 meter (spesies pelagik)

Tangkapan : Menggunakan Seine. Gillnet, Trawler, Trap, Hook & Line​​​​​