Facebook Twitter Google+

Talang terdiri daripada 1 famili utama seperti perincian di bawah:

  1. Carangidae
    1. Scomberoides commersonnianus (Talang queenfish)
    2. Scomberoides tol (Needlescaled queenfish)
    3. Scomberoides tala (Barred queenfish)

    Purata pendaratan adalah sebanyak 3,000 – 4,000 t.m/tahun