Penternakan giat dijalankan bagi memastikan sumber makanan yang mencukupi di Malaysia.