Facebook Twitter Google+
  

Kerang terdiri daripada 1 famili utama seperti perincian di bawah:

a) Arcidae
     
  1. Anadara granosa (Blood cockle / Kerang)

 

Purata pendaratan adalah sebanyak 5,000 – 8,000 t.m/tahun