Facebook Twitter Google+

Sotong terdiri daripada 3 famili utama seperti perincian di bawah:

a)      Loliginidae

  1. Uroteuthis duvaucelli (Indian squid)

b)      Sepiidae

  1. Sepia aculeate (Needle cuttlefish)

c)       Octopodidae

  1. Octopus sp. (Octopus)

 

Purata pendaratan adalah sebanyak 70,000 – 80,000 t.m/tahun