​​​Ikan Kalat termasuk dalam kumpulan ikan Bayan dalam Famili SCARIDAE. Spesies yang terdapat dalam famili ini adalah : -

​Nama Sainstifik : Bolbometopon maricatum

Nama Inggeris : Green humphead parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan bonggol

Nama tempatan lain : Bayan, Perencong

Nama Sainstifik : Cetoscarus ocellatus

Nama Inggeris : Bicolour parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan dwiwarna

Nama tempatan lain : Bayan, Perencong

Nama Sainstifik : Hipposcarus longiceps

Nama Inggeris : Pacific longnose parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan badak

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​

Nama Sainstifik : Chlorurus bleekeri

Nama Inggeris : Bleeker's parrotfish

​Nama tempatan yang sah : Bayan pipi hijau

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​

Nama Sainstifik : Chlorurus sordidud

Nama Inggeris : Daisy parrotfish, Bullet parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan peluru

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​

Nama Sainstifik : Chlorurus capistratoides

Nama Inggeris : Indian parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan ekor merah

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​

Nama Sainstifik : Scarus dimidiatus

Nama Inggeris : Yellowbarred parrotfish, Captain parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan belang

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​

Nama Sainstifik : Scarus forsteni

Nama Inggeris : Whitespot parrotfish, Forshen's  parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan bintik putih

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​

Nama Sainstifik : Scarus ghobban

Nama Inggeris : Blue-barred parrotfish, Yellowscale  parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan belang biru

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​

Nama Sainstifik : Scarus hypselopterus

Nama Inggeris : Yellowtail parrotfish, 

​Nama tempatan yang sah : Bayan jawa

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​

Nama Sainstifik : Scarus niger

Nama Inggeris : Dusky parrotfish, 

Nama tempatan yang sah : Bayan hitam

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​​

Nama Sainstifik : Scarus tricolor

Nama Inggeris : Tricolor parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan tiga warna

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​​​

Nama Sainstifik : Scarus quoyi

Nama Inggeris : Quoy's parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan tompok hijau

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​​​​

Nama Sainstifik : Scarus rivulatus

Nama Inggeris : Rivulated parrotfish

Nama tempatan yang sah : Bayan coreng

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​​​​​

Nama Inggeris : Yellowband parrotfish

​Nama tempatan yang sah : Bayan belang kuning

Nama tempatan lain : Bayan, Kalat, Ketarap, Perencong​​​​​​​​​​

Habitat : Demersal berhampiran terumbu karang

​Lokaliti : Kawasan lagun dan terumbu laut. Memasuki persekitaran yang lembap dan keruh

Saiz : 40 sm panjang keseluruhan.

Tangkapan : Menggunakan Trawler, Trap​​