Jenis-jenis Tumbuhan Akuatik

1. Tumbuhan akuatik terbahagi kepada tumbuhan akuatik yang terapung dan tumbuhan akuatik yang tenggelam.

2. Tumbuhan akuatik yang hidup terapung di atas permukaan air adalah seperti pokok kiambang, pokok teratai, dan keladi bunting.

3.Tumbuhan akuatik yang hidup tenggelam seperti Cabomba, Red telenthera, dan Java fern.

    Baca Selanjutnya...