​ 

Baka

  1. Conturnik Japonica          
  2. Japanese Seatle              
  3. Japanese Taiwan            
  4. Puyuh Putih                    
  5. Kacukan Tempatan      

Sistem Pengurusan Penternakan

  1. Sistem Reban Terbuka
  2. Sistem Reban Tertutup

Pengurusan penternakan yang terdiri dari peringkat perindukan, peringkat pembesaran dan peringkat pengeluaran.

Baca Selanjutnya...